♦️باید یارانه تحصیلی به خانواده تعلق یابد

محمود فرشیدی وزیر سابق آموزش و پرورش در گفتگو با خبرفوری:
🔹صداوسیما باید یک شبکه را به آموزش و پرورش اختصاص دهد
🔹در کنار تهدید کرونا فرصتی هست برای تقویت #آموزش_مجازی

فیلم کامل گفتگو خبرفوری با وزیر سابق آموزش
t.me/akhbarefori/243438
t.me/moallemannews_ir/1769

menu