♦️انتشار دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش از دهم شهریور

🔖 مدیرکل امور اداری و تشریفات وزارت آموزش و پرورش :

🔹دهم شهریور ماه دفترچه آزمون استخدامی در سایت سازمان سنجش بارگذاری می‌شود و امکان مطالعه سپس نام نویسی در این آزمون برای واجدین شرایط وجود دارد.

🔹۲۷ هزار و ۳۰۰ نیروی جدید برای امسال در نظر گرفتیم، همچنین نزدیک به ۵ هزار سهمیه هم از سال گذشته داشتیم که در مجموع بیش از ۳۲ هزار نفر در مناطق مختلف کشور و رشته‌های مختلف پذیرش خواهیم داشت.

🔹سهمیه‌های در نظر گرفته شده مبتنی بر نیاز خواهد بود و اولویت امسال نسبت به سنوات گذشته جذب نیرو برای هنرستان‌های کاردانش و فنی و حرفه‌ای است و تمام پذیرفته‌شدگان بعد از گذراندن یکسال دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان از مهر ۱۴۰۰ در کلاس‌های درس به کار گرفته می‌شوند.
medu.ir/fa/news/item/1248725
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu