📚به منظور انجام پژوهشی در خصوص ارزیابی «اپلیکیشن شاد»، پرسشنامه ای الکترونیکی تهیه شده است

لطفا به عنوان یکی از معلمان یا دبیرانی که با این اپلیکیشن کار کرده اید و با آن آشنا هستید با پاسخ دادن به این پرسشنامه، ما را در انجام این پژوهش یاری کنید.

نتایج این پژوهش می تواند به تصمیم گیرندگان و مجریان در بهبودبخشی به کیفیت آموزش های مجازی کمک کند.
خواهشمند است پرسشنامه با دقت تکمیل گردد.

🔰 لطفا این پیام را برای همکاران فرهنگی ارسال نمایید.

🌸از همکاری صمیمانه شما بسیار سپاسگزاریم🌸

✍🏻 لینک پرسشنامه الکترونیکی 👇👇

https://www.digisurvey.net/answers?sid=jgxl2VWqcU9caw1N3U9hTg%3D%3D

t.me/moallemannews_ir

menu