ترم تحصیلی بعد مجازی برگزار می‌شود

وزیر علوم تحقیقات و فناوری:
🔹پیش بینی می‌شود ترم تحصیلی پیش رو مجازی برگزار شود.
🔹جای هیچ نگرانی برای برگزاری کنکور سراسری نیست زیرا همکاران تجربه برگزاری کنکور را دارند.
🔹وزارت بهداشت در تمامی حوزه‌ها مراقب برگزاری رعایت پروتکل‌هاست.

#کنکور #کرونا
tn.ai/2328415
t.me/moallemannews_ir/1813

menu