معلمان در وضعیت قرمز🚨 نیازی به حضور در مدرسه ندارند

علی باقرزاده، مدیرکل وزارتی آموزش‌ و پرورش:

♦️آموزش در سال تحصیلی آینده به‌صورت ترکیبی از روش‌های آموزش حضوری، نیمه‌حضوری و غیرحضوری است.

♦️حضور معلم در مدرسه تابع تصمیمات شورای مدرسه است آنچه که اهمیت دارد تداوم آموزش و یادگیری در وضعیت قرمز و زرد بر اساس برنامه هفتگی است.

♦️در هیچ جای دستورالعمل بازگشایی مدارس ذکر نشده است که معلمان باید در وضعیت قرمز به مدرسه بیایند.
t.me/moallemannews_ir/1821

menu