شروع ترم تحصیلی آینده دانشگاه‌ها آبان است

معاون آموزشی وزیر علوم:
🔹دانشجویان جدیدالورود باید دو هفته به صورت حضوری در دانشگاه حضور داشته باشند و از اوایل آبان ترم جدید آغاز می‌شود.
🔹سیاست اصلی برای ترم بعد آموزش مجازی است و با مهمانی دانشجویان در محل زندگی آنها موافقت می‌شود.
🔹برگزاری ترم آینده حتمی است و اوایل آبان ترم را برای دانشجویان آغاز می‌کنیم.

#دانشجو #کرونا
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu