🔺مساحت کلاس و تراکم جمعیت، دوشرط تصمیم گیری برای حضور دانش آموزان در مدارس

وزیر آموزش و پرورش:
🔹در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی محتوای تمام پایه‌های بررسی و مشخص شده است که چه بخشی باید به صورت حضوری و چه بخشی به صورت غیرحضوری ارائه ‌شود لذا متناسب با تعداد دانش‌آموز، مساحت کلاس و امکان رفت و آمد منطبق با پروتکل وزارت بهداشت برای حضور دانش‌آموزان تصمیم‌گیری می‌شود.
🔹دانش آموزان برای رفع اشکال به مدارس می روند.
🔹تا جایی که بتوانیم کلاسهای درس را حضوری برگزار می کنیم.
ادامه مطلب را اینجا👇بخوانید:
isna.ir/news/99052921464
t.me/moallemannews_ir

menu