🔺زمان کلاس‌های غیرحضوری ۳۰ تا ۴۵ دقیقه/ تشکیل کلاسها با ۱۰ دانش آموز مجاز است

وزیر آموزش‌وپرورش:
🔹زمان کلاس‌های غیرحضوری ۳۰ تا ۴۵ دقیقه خواهد بود.
🔹از ۱۵ شهریور هرروز ۴ کانال تلویزیون در اختیار آموزش‌وپرورش قرار می گیرد.
🔹اتصال ۹۶ درصد مدارس به سامانه medu.ir تا آغاز سال تحصیلی.
🔹الزامی برای دسترسی تمام افراد لازم التعلیم به بسترمجازی و شبکه شاد وجود ندارد.
isna.ir/news/99052921883
t.me/moallemannews_ir

menu