🔺حذف کنکور در دستور کار مجلس است/یک شبکه منتفع، مانع می شود

🔹عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع حذف کنکور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت:  یک شبکه منتفع در کشور وجود دارد که نمی گذارد مصوبه حذف کنکور اجرایی شود.
isna.ir/news/99053123116
t.me/moallemannews_ir

menu