تحریفات عاشورا در اندیشه شهید مطهری‼️

این نوشتار برگرفته از کتاب «حماسه حسینی» نوشته شهید مطهری شامل سخنرانی های استاد شهید درباره تحریفات صورت گرفته در واقعه عاشورا است. استاد مطهری در مقدمه این اثر می‌گوید: «متاسفانه با توجه به رشد روز افزون تحریفات و غلو‌هایی که در مورد روز عاشورا و وقایع آن ایجاد شده است؛ بررسی این واقعه بزرگ تاریخ مسلمین، لازم می نمود، بنابراین در چند مقاله به بررسی تحریفات واقعه کربلا می پردازیم.»

http://pana.ir/news/952706
t.me/moallemannews_ir

menu