🛑بازگشایی مدارس الزاماً به معنای باز کردن در مدرسه نیست

معاون وزارت آموزش و پرورش گفت:یکی از دلایل شروع مدارس از نیمه شهریور این است که معلمان زمان کافی برای شناخت دانش‌آموزان و مرور دروس سال قبل را داشته باشند.

وقتی به بازگشایی مدارس می‌پردازیم الزاماً منظورمان باز کردن درب مدرسه نیست بلکه منظور شروع مجدد فرایند آموزش است، ما ناگزیر از ارائه آموزش مجازی در مناطق قرمز رنگ هستیم
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu