کنکور در چه شرایطی حذف می شود؟

وزیر علوم:
🔹 برای حذف کنکور در سه سال گذشته، بحثمان این بود که دانشگاه‌ها برای انتخاب دانشجویان خود نیاز به شاخص‌های استاندارد دارند.
🔹 اگر برای سه سال آخر آموزش و پرورش امکان برگزاری آزمون نهایی سراسری داشته باشیم شاید بتوانیم شاخص سه ساله‌ای برای ارزیابی دقیق‌تر داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها عرضه کنیم.

isna.ir/news/99060301959
t.me/moallemannews_ir

menu