اجرای تمامی پروتکل‌های بهداشتی برای بازگشایی مدارس/افزایش پوشش ایمنی از اعتیاد در مدارس

وزیر آموزش و پرورش:
🔹 افزایش پوشش ایمنی از اعتیاد در مدارس از سال ۹۲ که طرح‌های پیشگیری از اعتیاد در مدارس شکل گرفت، از ۸ درصد به ۴۲ درصد افزایش یافته است.
🔹 تلاش داریم تمام پروتکل‌های بهداشتی را برای بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور اجرا کنیم.
🔹 براساس اعلام سازمان جهانی بهداشت تا ۲ سال آینده با پدیده کرونا سرو کار داریم.

isna.ir/news/99060302229
t.me/moallemannews_ir

menu