هزار میلیارد، بدهی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان

رئیس کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با تسنیم:
🔹دولت حدود هزار میلیارد تومان به صندوق ذخیره فرهنگیان بدهکار است.
🔹در چند وقت اخیر صندوق ذخیره فرهنگیان سه هزار و پانصد میلیارد تومان سود داشته است.
🔹نمایندگان پیشنهاد دادند تا اساسنامه صندوق تغییراتی داشته باشد که این میزان سود به معلمان عضو صندوق پرداخت شود.
tn.ai/2335820
t.me/moallemannews_ir

menu