چالش های بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید

جمشید کمایی خوزستان کارشناس ارشد برنامه ریزی

آموزش و پرورش همواره با چالش های گوناگون دست و پنجه نرم کرده است . و در این مسیر بسیار سخت و خشک شده است . بعضی از مشکلات به زخم های کهنه و بیماری مزمن تبدیل شده است . این در حالی است که سال تحصیلی جدید با اما و اگر ها بسیار به سرعت از راه می رسد . هر چند دستورالعمل بازگشایی مدارس ابلاغ شده است ولی هنوز تصمیم جامع و قاطعی اتخاذ نشده است
www.khuztab.ir/?p=16202
t.me/moallemannews_ir

menu