سردار رضایی: در صحنه با ‌اوباش برخورد خواهیم کرد

جانشین فرمانده ناجا:
🔹اراذل و اوباش خط قرمز پلیس هستند.
🔹قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش در سراسر کشور افتتاح شده است.
🔹اگر فردی سلاح سرد و گرم در دست گرفت و موجب رعب و وحشت مردم شد در صحنه به نحوی با آن برخورد می‌شود که دیگر نتواند یک چنگال را به راحتی با دست نگه دارد.
tn.ai/2335966
t.me/moallemannews_ir

menu