مدارس خوزستان با ۲هفته تاخیر بازگشایی می‌شوند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت:  به دلیل نگرانی از موج دوم شیوع کرونا و با توجه به تعطیلی‌های پیش رو مدارس در استان خوزستان با ۲ هفته تاخیر نسبت به سراسر کشور بازگشایی می‌شوند/ایرنا

https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu