خوزستان به وضعیت 🚨هشدار کرونا بازگشت

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:
🔹 روزهای سختی پیش رو داریم.
🔹 روز گذشته وزارت بهداشت، استان خوزستان را در مرحله هشدار قرار داد.
🔹 باید مردم وضعیت این لحظه حساس را بدانند.
🔹 هنوز برخی به عزاداری‌های سنتی اصرار دارند. 
🔹 طبق ارزیابی‌های انجام شده، در هیات‌ها میزان استفاده از ماسک توسط عزاداران ۵۷ درصد و مسئولان و خادمان ۶۸ درصد و میزان رعایت فاصله‌گذاری ۵۴.۵ درصد بوده است.

isna.ir/news/99060504897
t.me/moallemannews_ir





menu