♦️افشاء کننده سوالات کنکور در قزوین شناسایی شد

🔹بنابر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، یک داوطلب کنکور سراسری سال جاری با استفاده از غفلت مراقبان، تلفن همراه خود را وارد جلسه امتحان کرده و پس از توزیع دفترچه سوالات طی تماس با شخصی که بیرون حوزه امتحانی جهت پاسخگویی به پرسش‌ها مستقر بوده اقدام به اعلام سوال و اخذ جواب آنها نماید.
🔹مراقبان پس از اطلاع از این موضوع، داوطلب خاطی را به دستگاه قضایی معرفی کردند که این متهم در حال حاضر با قید کفالت آزاد شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.‌/صداوسیما
t.me/moallemannews_ir/2014

menu