♦️روزنامه جوان: تحصیل رایگان قانون اساسی را لااقل شامل «شاد» کنید

روزنامه جوان نوشت:
🔹اینترنت «شاد» برای دانش‌آموزان و معلمان رایگان نیست، درحالی که امسال در شرایط تحصیل غیرحضوری هزینه‌های دولت در مدارس دولتی به مراتب کاهش خواهد یافت.
🔹طبق اصل سوم قانون اساسی دولت‌ها موظفند تا امکان تحصیل رایگان را برای همه افراد جامعه فراهم آورند
🔹تعیین هزینه برای اینترنت شاد در حالی است که این سامانه از ترافیک داخلی استفاده می‌کند و رایگان کردن آن چندان هزینه‌ای روی دست دولت نمی‌گذارد.
🔹شکاف آموزشی یا نابرابری فرصت‌های یادگیری و آموزش یکی از مهم‌ترین مصادیق نابرابری‌های اجتماعی است که می‌تواند به تعمیق شکاف‌های طبقاتی منجر شود.
🔹با همه‌گیری کرونا و تعطیلی آموزش حضوری مدارس برای مهار شیوع این ویروس شکاف‌ها و نابرابری‌های طبقاتی و اجتماعی بیشتر از گذشته خودنمایی می‌کند.
#آموزش_مجازی
t.me/moallemannews_ir/2015

menu