📘📗📕ساعات برگزاری کلاس‌های درس در شاد مشخص شد

🔹آموزش و پرورش: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده برگزاری کلاس‌ها در ساعات ۸:۳۰ تا ۱۰:۱۵، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۴۵، ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۱۵ و ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۴۵ در نظر گرفته شده‌اند.
🔹با توجه به اینکه تمام فعالیت‌های تعلیم و تربیتی در شبکه شاد خواهد بود بنابراین تمام مدارس در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ موظف به استفاده از این شبکه و برنامه‌ریزی‌های مربوط به آن هستند.
#آموزش_مجازی
t.me/moallemannews_ir/2016

menu