📗📘📕نتایج آزمون ورودى سمپاد پایه هفتم و دهم سال تحصیلى ١۴٠٠-١٣٩٩، روز دوشنبه ٩٩/۶/١٠ اعلام می‌شود.

🔹در راستاى کاهش تنش‌ها و نگرانى‌هاى دانش‌آموزان و والدین منتظر اعلام نتایج آزمون ورودى سمپاد پایه هفتم و دهم سال تحصیلى ١۴٠٠-١٣٩٩، در پیگیرى از ستاد سمپاد درباره زمان اعلام نتایج آزمون ورودى، اعلام شده است که روز چهارشنبه ٩٩/۶/۵، نتایج آزمون براى بارگذارى در اختیار مرکز فناورى اطلاعات قرار گرفته است؛ لذا به دلیل اختلال پیش آمده، بارگذارى نتایج به روز دوشنبه ٩٩/۶/١٠، موکول شده است./پانا
t.me/moallemannews_ir/2021

menu