هشدارهایی که باید در مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها جدی بگیرید

🔹مصرف سرخود آنتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند مقاومت میکروبی را افزایش دهد.
🔹استفاده خودسرانه دارو بدون شناخت دقیق نوع باکتری آنهم در مدت زمان کوتاه می‌تواند باعث شود میکروب کشته نشده و یا به مرور زمان کشته شود که این موضوع به میکروب فرصت خواهد داد راه مقابله با آنتی‌بیوتیک را کشف کند.
🔹آنتی‌بیوتیک‌های باقیمانده در منزل را در اختیار سایر اعضای خانواده قرار ندهید.
isna.ir/news/99060504370
t.me/moallemannews_ir/2028

menu