زمان طلایی تزریق واکسن آنفلوانزا

متخصص بیماری‌های عفونی:
🔹 بهترین زمان برای تزریق واکسن در کشور، اوایل مهرماه تا اواسط مهرماه است.
🔹 اگر خیلی زود واکسن زده شود، ایمنی ایجاد شده در اواخر فصل اپیدمی، از بین می‌رود و اگر هم دیر زده شود، ممکن است آلودگی قبل از ایمنی سازی رخ دهد.
🔹 با توجه به سن و مشکلات زمینه‌ای، میزان ایمنی سازی در برابر بیماری آنفلوآنزا تعیین می‌شود.
🔹 شاغلین در مراکز بهداشتی و درمانی و کودکان شش ماه تا پنج سال، از جمله افرادی هستند که در اولویت تزریق این واکسن قرار دارند.

isna.ir/news/99061006848/
http://t.me/moallemannews_ir

menu