منادی: ۱۵شهریور برای بازگشایی مدارس مناسب نیست

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
🔹واگذاری اینترنت رایگان به دانش آموزان و معلمان و دانشجویان و واگذاری سیمکارت کنترل شده به نوجوانان از جمله درخواست‌های کمیسیون آموزش بود.
🔹۱۵ شهریور زمان درستی برای بازگشایی مدارس نیست؛ بچه در تابستان باید بازی کند.
🔹اول مهر بهترین زمان برای بازگشایی مدارس است/تسنیم
tn.ai/2339053
t.me/moallemannews_ir

menu