درباره بازگشایی مدارس و پروتکل‌ها تابع تصمیم‌ ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم

سخنگوی وزارت بهداشت:
🔹وزارت بهداشت در زمینه بازگشایی مدارس هیچ تصمیم جدیدی نگرفته و تصمیم گیری در این زمینه بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کروناست.
🔹سلامت دانش آموزان برای وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش در اولویت قرار دارد.

isna.ir/news/99061007314
t.me/moallemannews_ir

menu