وزیر ارتباطات:
🔹استفاده از اپلیکیشن شاد رایگان خواهد شد.
🔹در حال طراحی بسته های جدید هستیم که در اختیار معلمان ، دانش آموزان و همچنین اساتید دانشگاهی و دانشجویان قرار دهیم تا بتوانند از آموزش مجازی استفاده کنند و این آموزش را به سمت عدالت آموزشی سوق دهد.

isna.ir/news/99061208843
t.me/moallemannews_ir/2127

menu