الزام مدیر مدرسه‌ای در منطقه محروم برای خرید روپوش از فروشگاهی خاص

🔹علیرغم اعلام چندین باره وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم الزام تهیه لباس فرم مدرسه به ویژه برای دانش آموزان میان‌پایه در سال تحصیلی جاری، مدیر یکی از مدارس شهرستان های تهران دانش آموزان دوره ابتدایی این مدرسه را در حین ثبت نام ملزم به تهیه لباس فرم از یک فروشگاه خاص کرده است.

🔹اخیرا یکی از مخاطبان ایسنا که ساکن شهر قدس، یکی از شهرستان های نسبتا محروم استان تهران است ، فیش خرید لباس فرم برای فرزند کلاس چهارمی اش را در اختیار ایسنا قرار داده و از اجبار مدیر مدرسه برای خرید لباس فرم در هنگام ثبت نام و خرید از فروشگاهی در همان منطقه گلایه کرده است.

isna.ir/news/99061208689
t.me/moallemannews_ir/2127

menu