خدمات رایگان است، خیال خانواده ها راحت

مشاور وزیر آموزش و پرورش:
🔹نسخه جدید شاد تعاملی تر، امکانات نرم افزاری قدرتمندتری نصب و همچنین محتوای آموزشی استاندارد در آن تعبیه شده است.
🔹معلمان و دانش آموزان می توانند صفحه شخصی خود را داشته باشند.
🔹تعامل مناسب و لایو چه صوتی و تصویری برقرار می شود.
🔹این خدمات رایگان، همگانی و باکیفیت و قابل استفاده است.
isna.ir/news/99061309538
t.me/moallemannews_ir

menu