سازوکار اسکان دانشجویان خوابگاهی مشخص شد

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان:
🔹 حداکثر ۴۰ درصد ظرفیت خوابگاه‌ها امکان پذیرش دانشجویان در ترم جاری را دارند.
🔹 در ترم جاری غذا صرفا بین دانشجویان ساکن در خوابگاه‌ها توزیع خواهد شد.
🔹 سایر دانشجویانی که در دانشگاه‌ها حضور داشته باشند، می‌توانند از رستوران‌های مکمل دانشگاه خود استفاده کنند.
🔹 آماری از ابتلای دانشجویان به ویروس کرونا نداریم.

isna.ir/news/99061409948
t.me/moallemannews_ir/2182

menu