🔴 صحبتهای دکتر هاشمیان. فوق تخصص ICU بیمارستان مسیح دانشوری و استاد دانشگاه بهشتی در مورد بازگشایی مدارس:

_اگر گرفتار کرونای_کودکان شویم کشوری نیستیم که بتوانیم مقاومت کنیم.
_این تصور که بچه ها مبتلا به کرونا نمی شوند غلط است.
_بیمارستانها و آی سی یو های ما امکانات و متخصصان کافی برای کودکان ندارند.
_ما صحنه های بسیار بسیار فجیعی را در زمینه مرگ و میر کرونا دیدیم، که اگر این صحنه ها را مسئولان می دیدند اجازه بازگشایی مدارس را نمی دادند.
_هشدار من در مورد بازگشایی_مدارس یک هشدار خاص است.
_ما وقتی تعداد مرگ و میر بالا در روز داریم، کشور صاحب نظری در درمان کرونا نیستیم.
t.me/moallemannews_ir/2264

menu