🎥‏«شاد» برای ⁧ معلولان⁩ مناسب نیست

🔹در دوران شیوع ⁧ کرونا⁩ در ایران، چه برنامه‌ای ⁧ برای آموزش معلولان⁩ اجرا شده است؟
🔹خانواده‌ها و کارشناسان می‌گویند ⁧ اپلیکیشن شاد⁩ برای ⁧ کودکان استثنایی⁩ کارایی ندارد.
🔹نگرانی دیگر آنها بازگشایی مدارس است

‏ویدئوی کامل این گزارش را در لینک زیر تماشا کنید:
isna.ir/news/99061511097
t.me/moallemannews_ir/2292

menu