مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران:

🔹برخی خانواده‌های مناطق کمتر برخوردار توان خرید ماسک برای دانش‌آموزان را ندارند.
🔹خانواده‌ها بشدت نگران دانش‌آموزانشان هستند.
🔹وضعیت مدارس دولتی جنوب تهران نامناسب‌تر است.
🔹این مدارس درتامین امکانات دسترسی دانش‌آموزان به تبلت و کامپوتر مشکلاتی دارند.
isna.ir/news/99061611441
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu