روحانی: آموزش فقط یکی از کارکردهای مدرسه است

🔹رئیس جمهور در جلسه هیات دولت گفت نهاد مدرسه دارای کارکردهای مختلفی است که آموزش تنها یکی از آنهاست؛ لذا آموزش مجازی، جایگزین کاملی برای نهاد مدرسه محسوب نمی‌شود.
🔹در این جلسه، هیات دولت با واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی برای تأمین مسکن کارکنان دولت در قالب طرح اقدام ملی مسکن موافقت کرد.
🔹همچنین لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی تصویب شد.
tn.ai/2343169
https://t.me/joinchat/AAAAAFYKBaOuzB0Jn3RhWw

menu