کتاب‌های درسی که پاره می‌شوند!

🔹 محمدرضا یوسفی، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان روند تولید کتاب‌های درسی ادبیات را فاجعه‌آمیز توصیف می‌کند و می‌گوید بچه‌ها وقتی امتحان می‌دهند، کتاب‌های درسی را پاره می‌کنند و در جوی آب می‌اندازند.

🔗 isna.ir/news/99061712142
t.me/moallemannews_ir/2318

menu