جهانگیری:
🔹آموزش‌وپرورش در شرایط کرونا خیلی قوی عمل کرد
🔹شبکه شاد که مبتنی بر آموزش‌های مجازی و اینترنت است که خوشبختانه اینترنت آن را نیز رئیس‌جمهور رایگان اعلام کرد.
🔹مدرسه تلویزیونی و آموزش حضوری دو روش دیگری هستند که خانواده‌ها مخیرند یکی از سه روش را برای فرزندشان انتخاب کنند.
isna.ir/news/99061813344
t.me/moallemannews_ir/2334
menu