ربیعی: اجباری برای حضور دانش آموزان در مدارس نیست

سخنگوی دولت:
🔹هیچ اجباری برای حضور دانش آموزان در مدارس وجود ندارد و‌ خود را مکلف می‌دانیم که اجازه ندهیم دانش‌آموزی از امر تحصیل عقب بماند.
🔹با دو ویروس تحریم و کرونا مبارزه برای بقای ملی است و باید هم امر سلامت و هم بحث آموزش را پیش ببریم.

#مدرسه #کرونا
t.me/moallemannews_ir/2336

menu