🎥ربیعی، سخنگوی دولت: ستاد ملی مقابله با کرونا در بررسی ها و تصمیمات خود درباره مدارس، ابعاد و موضوعات جامعی را مد نظر قرار داد که آینده دانش آموزان، ضرورت تحرک، تمرین اجتماعی شدن و آشنایی با فضای مجازی و استفاده صحیح از آن، از جمله آنها بود.
#شبکه_خبر
t.me/irinn_channel/40463
t.me/moallemannews_ir/2342
menu