🎥ربیعی، سخنگوی دولت: استفاده از #شاد رایگان است.

🔸برای حدود ۶۰۰ هزار فرهنگی بسته اینترنتی ۳ ماهه رایگان در نظر گرفته شده است.

📱بسته اینترنتی ویژه ای نیز برای دانش آموزان تهیه شده که صرفا به سایت های منتخب دسترسی دارد و نگرانی ها بابت ورود بچه ها به فضای مجازی را رفع می کند.

🔸برای دانشگاهیان هم بسته هایی ارائه خواهد شد.
#شبکه_خبر
t.me/irinn_channel/40464
t.me/moallemannews_ir/2345

menu