🔻 نتیجه نهایی نظرسنجی؛

۶۰درصد از مخاطبین به علت فراهم نبودن امکان رعایت دستورالعمل های بهداشتی فرزندان خود را به مدرسه نفرستادند.

🔹️برگزارکننده نظرسنجی: کانال نظرآنلاین
🔹️تعداد شرکت‌کنندگان: ۲۴۷،۱۵۱
🔹️نوع نظرسنجی: #اجتماعی

t.me/nazaronline/149
t.me/moallemannews_ir/2347

menu