ممکن است هر لحظه تصمیم دیگری در خصوص مدارس گرفته شود

🔹وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه اجباری برای حضور دانش آموزان در مدارس نداریم، گفت: ما موظف به ارائه خدمات آموزشی بوده و به علت کارکردهای آموزش حضوری، این نوع آموزش را به آموزش غیر حضوری ترجیح می دهیم.
t.me/moallemannews_ir/2349

menu