چربی شکم و ۶ دلیل ناتوانی در آب کردن آن

شش دلیل احتمالی ناتوانی در تحقق هدف کاهش چربی شکم:
🔹 به میزان کافی فیبر محلول مصرف نمی‌کنید.
🔹 به نوشیدنی‌های شیرین و رژیمی اعتیاد دارید.
🔹 تمرینات ورزشی نامناسب انجام می‌دهید.
🔹 در حال پیر شدن هستید.
🔹 استرس دارید.
🔹 گوشت قرمز نامناسب را مصرف می‌کنید.

isna.ir/news/99061813912
t.me/moallemannews_ir/2352

menu