امروز آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون ارشد

🔹مهلت مجددی که برای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۹ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در نظر گرفته شده بود، ساعت ۲۴ امشب چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه پایان می‌پذیرد.

t.me/moallemannews_ir/2366

menu