🎥رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور: حدود ۱۲ درصد از ۵۳۰ هزار کلاس درس کشور باید تخریب و بازسازی شوند.

🔸حدود ۱۸ درصد کلاس ها نیز نیازمند مقاوم سازی هستند.

🔸حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از کمک های خیرین و منابع عمومی برای ساماندهی وضعیت مدارس تامین شده که در اختیار استان ها قرار گرفته است.
#شبکه_خبر
t.me/irinn_channel/40692
t.me/moallemannews_ir/2380

menu