مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت: خط قرمز ما رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در دانشگاه‌ها است

🔹 مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها را خط قرمز عنوان کرد و گفت: اگر دانشگاهی نتواند این دستورالعمل‌ها را رعایت کند باید در فضای مجازی کار خود را دنبال و حضور دانشجویان را کم کند.

isna.ir/news/99062216085
t.me/moallemannews_ir/2420

menu