🔺آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با سخنرانی مجازی روحانی

🔹امروز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با سخنرانی مجازی روحانی در دانشگاه تهران به طور رسمی آغاز شد/ ایرنا
t.me/moallemannews_ir

menu