توزیع تبلتها و سیمکارت های دانش آموزی تا پایان مهرماه

کمیته امداد:
🔹کمیته امداد ۷۵۰ هزار دانشجو و دانش آموز را در اختیار دارد که در بررسی اولیه ۲۵۰ هزار دانش آموز و دانشجو شناسایی شد.
🔹در اولویت اول ۵۰ هزار تبلت قرار داد بسته شده است. اولویت ما خانواده های چند فرزندی و در مناطق محروم است تا بتوانند در فضای مجازی به تحصیل خود ادامه دهند.
🔹این تبلت‌ها را در اواسط مهرماه تحویل می‌گیریم و تا اواخر مهر به دست دانشجویان و دانش‌آموزان می‌رسد/ایسنا

https://bit.ly/2GXMiwS
t.me/moallemannews_ir

menu