🔸وزارت بهداشت ۵ دستور العمل ضروری را برای از سرگیری همه فعالیت های ورزشی اعلام کرد .

🔹همه فدراسیون ها برای شروع فعالیت های خود باید اول به تیم ها دستور دهند تست پی . سی .آر را از همه ارکان تیم شامل مربیان ، سرپرست ، ورزشکاران، تدارکات، کادر درمانی ، خبرنگاران و عکاسان پیش از شروع مسابقه و تمرینات انجام دهند .

🔹 بازیکنان ، مربیان ، پزشک ، فیزیوتراپیست ، تدارکات و تمامی کسانی که در زمان تمرین و مسابقات حضورشان ضروری است به مدت ۵ روز در قرنطینه کامل قرار گیرند .

🔹پس از انجام تمرین یا برگزاری مسابقه و طی شدن قرنطینه ۶ روزه در صورت ضرورت مراجعه به منزل ، برای انجام تمرینات و مسابقه بعدی انجام تست با ارائه نتیجه منفی الزامی است .

🔹در صورت مثبت شدن تست ۲۵ درصد ارکان تیم فعالیت تمامی اعضا به مدت ۱۴ روز تعلیق می شود .

🔹در صورتی که یک نمونه مثبت شود شخص مبتلا باید ۱۴ روز قرنطینه باشد و پس از منفی شدن تست ، امکان حضور در تمرینات را خواهد داشت/شبکه_خبر
t.me/moallemannews_ir/2470

menu