دیگر دفترچه جدید بیمه سلامت صادر نمی‌شود

دبیر کشوری نسخه الکترونیک سازمان بیمه سلامت:
🔹 از نیمه دوم سال جاری استفاده از دفترچه کاغذی به حداقل خود خواهد رسید.
🔹 افراد حتی بدون داشتن دفترچه بیمه می‌توانند به پزشک مورد نظر مراجعه کرده و با کد ملی ویزیت شوند.
🔹 خوشبختانه بیش از ۸۰ درصد مراکز به این سامانه متصل هستند.
🔹 در آینده نزدیک امکان دسترسی به پروفایل شخصی بیمه‌شدگان فراهم می‌شود.

isna.ir/news/99062418376
t.me/moallemannews_ir

menu