وزیر آموزش و پرورش:

🔹هیچ دانش آموزی نباید از آموزش دور بماند
🔹اولویت آموزش در مدارس کشور آموزش حضوری است
🔹مدارس باید تحت هر شرایطی فعال باشند
🔹حتی اگر تنها یک دانش آموز هم به مدرسه بیاد یا همه دانش آموزان بخواهند به صورت غیرحضوری درس بخوانند باز هم باید مدارس کشور فعال باشند
🔹هزینه استفاده از اینترنت شبکه شاد رایگان است

isna.ir/news/99062620555
t.me/moallemannews_ir

menu